Wij als Psalmzangkoor Crescendo zijn verblijd dat het geven van uitvoeringen weer mogelijk is.

 
Op zaterdag 2 april jl. mochten wij na lange tijd onze eerste uitvoering weer geven in de HHG van Harskamp. Er was veel belangstelling en we kijken terug op een prachtige en goede avond.
We mochten ruim € 4000.- overmaken aan Stichting RuchamA.

Met uw aanwezigheid heeft u daadwerkelijk steun gegeven op een zinvolle wijze en kon dit mooie bedrag worden geschonken aan de medemensen in Oekraïne. Allen die op welke wijze dan hun bijdrage hebben gegeven, hartelijk dank.


 Op D.V. 22 oktober 2022 hopen wij alsnog onze jubileums uitvoering te geven ter gelegenheid van ons 40 jarig bestaan. Deze avond wordt gehouden in de Oude Kerk te Ede. 

Aan deze avond werken mee:

Ds. J. van Laar - algehele leiding
Maurice van Dijk - trompet
Leon Koppelman - panfluit
Corrie Wielink - viool
 
Kerk open 19:00 uur  -  Aanvang 19:30 uur.
Iedereen van harte welkom.