Geschiedenis van het Interkerkelijk Psalmzangkoor Crescendo.

Het Interkerkelijk psalmzangkoor Crescendo wordt op 8 oktober 1980 opgericht.
De doelstelling van het koor was en is het zingen van de Psalmen en de achter de psalmen toegevoegde 12 Enige Gezangen.
 
In 1980 zijn we met 17 leden gestart onder leiding van dirigent Gert Kanis.
Na twee jaar heeft Johan Hulshof het stokje van hem overgenomen.
In de periode 1992 tot 1998 heeft Ab Vroegindeweij ons gedirigeeerd.
Daarna is Johan Hulshof weer terug gekomen en is tot 2017 onze dirigent geweest.
Nu is Johan van Sligtenhorst onze vaste dirigent. 
 
Vanaf de start is Berend van Steenbeek 24 jaar onze vaste organist geweest.
In 2004 heeft Gerco van Ingen deze taak van hem overgenomen.
 
Hoewel we in 1980 met 17 leden zijn begonnen,is het ledental de laatste jaren rond de 60 leden.
In de jaren 1994 en 2005 waren er zelfs honderd leden.