Als vereniging "Interkerkelijk Psalmzangkoor Crescendo"
hebben wij een bestuur, deze bestaat uit :

Voorzitter  Pieter van de Braak  - voorzitter@crescendo-ede.nl
         
 Secretaris Alie van de Munt  -  secretaris@crescendo-ede.nl
         
 Penningmeester  : Annie van Manen  -  penningmeester@crescendo-ede.nl
         
 Bestuursleden  : Jannie Hol    
    Jaap Brand  
    Christa van Veenschoten    
    Bernard Bulsink