Psalmenproject   'Alle 150 Psalmen en de 12 Enige Gezangen'
 
Graag willen we u kennis laten maken met het project waar we in het begin van 2012 mee gestart zijn. Het 'Psalmenproject' zoals
we dat genoemd hebben, houdt in dat we van plan zijn om alle 150 psalmen en de 12 Enige Gezangen met de Geneefse melodieën
(dat wil zeggen zoals wij ze gewend zijn om te zingen)niet-ritmisch  en in de berijming van 1773 op te nemen en deze op een reeks
van cd's uit te brengen.
 
In april 2012 werd door het RD een symposium georganiseerd met als thema: 'de onbekende psalmen'. Naast diverse verzoeken 'uit den lande' was dit voor Crescendo mede aanleiding om het Psalmenproject daadwerkelijk gestalte te gaan geven.
 
Het streven van dit omvangrijke project is om minimaal 1 cd per jaar uit te brengen. De bedoeling is dat zowel  de opnamen als de lay-out bij elkaar zullen gaan horen waardoor er zo een verzamel-box ontstaat. 

 
 
 Alle 150 psalmen en de 12 Enige Gezangen zullen chronologisch worden opgenomen en in de meeste gevallen zullen er 2 á 3 verzen per psalm worden gezongen. Omdat op deze manier ook de minder bekende psalmen aan bod zullen komen, zal in alle gevallen de cantus-firmus (de melodie van de psalm) duidelijk hoorbaar zijn. Naast bijvoorbeeld een vierstemmige zetting zal bij veel psalmen en gezangen ook een tegenstem gezongen worden.
 
Onze ervaring is dat wanneer je zoals wij, intensief bezig bent met de minder bekende psalmen, je al gauw geboeid wordt door de inhoudelijke én muzikale schoonheid en dat ze voor ons in korte tijd al niet meer tot de 'onbekende psalmen' behoren!  Met dit unieke project willen we als Interkerkelijk Psalmzangkoor Crescendo in de eerste plaats bereiken dat alle 150 Psalmen en 12 Enige gezangen op deze wijze gedocumenteerd worden, maar niet minder dat de onbekende psalmen meer aandacht zullen krijgen. Aandacht die ze absoluut verdienen!  Met deze doelstellingen voor ogen hopen we dat de cd's hun weg zullen vinden naar kerk, school en gezin:  
 'Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!' (Psalm 116 vers 11 berijmd)